Gunnars drag: g8 TORDERA, TA 63 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 53 brickor.

AAAA EE IIII OOO U Y ÅÅ Ä Ö B C DDDD F GG H J KK LL MM NNNN PP RRRRR SS TTTTTT VV Z ??