Påsen innehåller 30 brickor.

EEEE IIII OO Ä Ö BB DD F H J LL M NNNNN P R SSS TTT X ?