Påsen innehåller 65 brickor.

AAAAAA EEE IIII OOO U Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB DDD FF GGG HH J KKK LLL MMM NNNNN PP RRRRRR SSSSSS TTTTT VV