Påsen innehåller 29 brickor.

A E IIIII OOO UU Ö BB C D GG J KK LLL M NNN S TTTT VV