Påsen innehåller 33 brickor.

A E IIIII OOO UU Å Ö BB C D GGG J KKK LLL M NNN R S TTTT VV