Påsen innehåller 8 brickor.

A E OO U BB DD K M S TTT