Påsen innehåller 14 brickor.

A E OO U Å Ä BB DD K L M NN P S TTT