Påsen innehåller 20 brickor.

A EE OO UU Å ÄÄ BB DD F KK L M NN P S TTT V