Påsen innehåller 36 brickor.

A EEEEE I OOO UU Å ÄÄ BB DD F GGG KKK LLL M NNN P RRR S TTT V X