Påsen innehåller 52 brickor.

AA EEEEE II OOOO UU Y Å ÄÄ ÖÖ BB DDD FF GGG H KKK LLL MM NNNN P RRRR SSS TTTTT V X