Påsen innehåller 20 brickor.

AA EEE U Å Ä Ö D F G KK L M P RR SS TTT V X ?