Påsen innehåller 13 brickor.

AA EE II Ä D MM NN RRR SS T Z ?