Påsen innehåller 12 brickor.

A E I OO B F G K LL N P RRR S T ?