Påsen innehåller 18 brickor.

A EE I OO B D FF GG K LL N P RRRR S TT ?