Påsen innehåller 21 brickor.

AA EE I OO B DD FF GG K LL M N P RRRR S TT ?