Påsen innehåller 27 brickor.

AAAA EE OOOO U Å Ä B D G L M N PP RRRRR SSSS TT V ?