Påsen innehåller 9 brickor.

A EEE II Ö DD K L N S TTT