Påsen innehåller 72 brickor.

AAAAA EEEEE IIII OOOO UUU Y ÄÄ ÖÖ BB DDDDD FF GGG HH J KKK LLLL MM NNNNN PP RRRRRRR SSSSSS TTTTT V X Z ?