Gunnars drag: 15a KLITT 21 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 40 brickor.

AAA EEEEE I OOO U Y Ä ÖÖ BB DD F GG H MMM NNNN RRR SSS TTTTT V X Z ?