Påsen innehåller 26 brickor.

AAA EEEE I UU Ö B DD G LL M NNNN P RRR SSS TTT Z