Gunnars drag: 11h OSTbORR, Or, SE 70 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 2 brickor.

A Å B D K SS TT