Påsen innehåller 28 brickor.

AAAAA EE II OO U Å B DD F G K L P RR SSSS TTTTTT ??