Påsen innehåller 34 brickor.

AAAAA EE II OO U Å B C DDD F G K L MM N P RR SSSSS TTTTTT ??