Påsen innehåller 31 brickor.

AAAA EEE I O Y Å Ä Ö DDD F G J K LL NN RRR SSSS TTTT V X ?