Påsen innehåller 11 brickor.

AAA EE I O Å B K NNN R SS TT