Gunnars drag: 15g FISKART 33 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 32 brickor.

AAAA EEEEE I OOO U Å B DDD G J K LL M NNN RR SSSS TTT V Z