Påsen innehåller 14 brickor.

AA EE III U B C D J M P RRR SS TT