Påsen innehåller 20 brickor.

AA EE III O U B C DD H J M N P RRR SS TTT V