Påsen innehåller 31 brickor.

AAA EE III OO Å ÖÖ BB DD FF GG J KK LL M N RRR SSS TTT ?