Påsen innehåller 11 brickor.

E II O U Ä D H KK M N R SS T V X