Påsen innehåller 24 brickor.

AA EE II OO U Å Ä B DD G H J KK M NN R SSS TTT V X