Påsen innehåller 30 brickor.

AA EE II OO U Å Ä Ö B DDD F G H J KKK M NN RRR SSS TTT V X