Påsen innehåller 11 brickor.

I OO UU DD F H M R SSS T V X Z