Påsen innehåller 7 brickor.

A E O C DD L N S TTT V ?