Påsen innehåller 13 brickor.

A EE I O C DD L M N P S TTTT VV ?