Påsen innehåller 19 brickor.

A EE I O U Y C DD F H L M N P S TTTT VV Z ??