Påsen innehåller 24 brickor.

A EE I OO U Y Å C DD F G H L M N P RR S TTTT VV Z ??