Gregers drag: j8 *GORR, HÄNG 16 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 49 brickor.

AAAA EEEE IIII OOOO UU Y ÅÅ Ä C FF GG J KK LL M NNNN P RRRRR SSSS TTTT VV X Z ?