Påsen innehåller 30 brickor.

AAAAA EE II O U Ö BB D G HH J K LLL NNN RR SSS TTTTT V