Påsen innehåller 13 brickor.

EE U Å Ä Ö C D H LL RR SS TTT Z ?