Påsen innehåller 34 brickor.

A II OOO U Y ÅÅ Ä B C DDD F G HH J KK LLLL MMM N RRR SS TTTT X