Påsen innehåller 14 brickor.

A E OO Å Ä Ö D F G H K L NN PP R SS T