Påsen innehåller 20 brickor.

A E OO Å Ä ÖÖ B D F GG H K L NN PP RRR SS T V