Påsen innehåller 27 brickor.

A EEE I OO Å ÄÄ ÖÖ B D F GG H K LL M NNN PP RRR SS T V