Påsen innehåller 30 brickor.

AA E I OO Å Ä ÖÖ B DD F GG H K LL MM NNN PP RRR SSS TT V ?