Påsen innehåller 31 brickor.

AA EEE II OO ÅÅ ÄÄ ÖÖ B D G H K L MM NNN P RRR SSSS TT V ?