Påsen innehåller 23 brickor.

AAAA EEE II OO U Y Å B DD F H J K L MM R SSS TT