Påsen innehåller 7 brickor.

A O Ä F H L M NNN RR S T