Påsen innehåller 12 brickor.

A OO Ä D F H L M NNNN RR SS TT