Påsen innehåller 17 brickor.

A OO Y Ä B DD F G H K L M NNN P RRR SS T